Victor Olsson prisad som framtidens innovatör 2016

Skidskytten Victor Olsson har prisats som Framtidens Innovatör i Jämtland. Därmed är Victor vidare som regional representant till den nationella finalen.

Vinnaren i Jämtland av Skapa Framtidens Innovatör 2016 och ett stipendium på 15 000 kr tilldelas; Victor Olsson

MED MOTIVERINGEN: Victor har som elitsatsande skidskytt inte bara strävat efter personlig utveckling i sporten, utan även förnyelse och förbättring för modulsystemet till skidskyttegevären. Produktutvecklingen har inkluderat kreativ design, nya materialval och förbättrad modulplaceringar. Med additiv tillverkning möjliggör modulsystemet lägre vikt och individuella anpassningar vilket breddar marknaden för skidskytteutövare.

Almi Företagspartner Mitt har, tillsammans med jury därmed utsett den som ska representera Jämtland i Sveriges mest prestigefyllda uppfinnartävling, nämligen Stiftelsen SKAPAs utvecklingsstipendium på 500 000 kr som fördelas på maximalt tre nationella vinnare i samband med mässan ”Eget Företag” den 10 november i Stockholm.

Priset delades ut av landshövding Jöran Hägglund till de båda vinnarna idag den 11 oktober på Residenset i Östersund.

Utvecklingsstipendiet delas ut till de som gjort det mest förtjänstfulla insatserna när det gäller nyskapande och kreativitet som leder till funktionsförbättring, samhällsnytta och användarvänlighet för slutkund.
Stipendiet SKAPA Framtidens Innovatör delas ut för att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer i åldersspannet 18-29 år så att de kan förverkliga sina idéer. Stipendiaten går vidare som regional representant till den nationella finalen.

Sveriges största innovationspris
Skapapriset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986. Priset är, förutom äran, 500 000 kronor och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer. Skapapriset (eller Nationella Utvecklingsstipendiet som är den officiella benämningen) delas ut i år för 31:e gången. Huvudsyftet med priset är att ge stöd till innovatörer för att de ska få möjlighet att utveckla sina innovationer till kommersiella produkter. Att stimulera innovationsviljan i Sverige är en nationell angelägenhet för att få en ökad tillväxt. Vi kan därmed skapa fler jobb vilket, inte minst i dagens konjunkturläge, i allra högsta grad är en viktig uppgift.

Dela denna artikel med dina vänner

Läs även

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *