Nytt idrottsmedicinskt centrum för ungdomar

Jämtland Härjedalens Skidförbund och Svenska Skidförbundet har beviljats 11,7 miljoner kronor av Arvsfonden. Pengarna fördelas under en period av tre år och kommer att användas till att bygga en helt ny medicinsk plattform för att förebygga och motverka ohälsa och funktionsnedsättningar bland idrottande ungdomar.

”Vi är jätteglada att vi har tilldelats dessa medel från Arvsfonden. Vi vet att behovet av medicinskt stöd till gruppen idrottande ungdomar är stort. Nu har vi en möjlighet att ge adekvat hjälp och utforma en fungerande arbetsmodell för att motverka psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar hos ungdomar”, säger Ante Andersson ordförande i Jämtland Härjedalens Längdkommitté.

Den nya verksamheten som nu ska byggas upp utgår från tre fokusområden, där Arvsfonden bidrar till stöd för de förebyggande insatserna och tillgängligheten:

• Förebygga – samla nationell och internationell kompetens och expertis och öka kunskapen bland föräldrar, ungdomar och ledare.
• Forskning – konkretisera ledande medicinsk idrottsforskning och göra den tillgänglig och begriplig för målgruppen genom digital plattform.
• Behandling – tillsammans med medicinskateam starta nya behandlingsmetoder anpassade för idrottande ungdomar.

Projektet vänder sig initialt till alla längdåkande ungdomar i Jämtland Härjedalen och byggs successivt ut till att omfatta övriga Skidsverige och andra idrottsgrenar för ungdomar. Det medicinska idrottscentrumet kommer att ha sitt säte i Östersund.

”Vi fyller ett stort tomrum, Nu öppnar vi ett nationellt centrum dit idrottande ungdomar som drabbats av funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa och deras föräldrar är välkomna. Här kommer de få stöd och hjälp för positiv utveckling”, säger Ante Andersson.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *