Kan ungdomarna de viktigaste skidreglerna?

Regelfrågor inom längdskidsporten har varit ett hett diskussionsämne de senaste åren och flera förändringar har diskuterats på internationell nivå. Men hur ser kunskapen ut bland våra skidungdomar när det gäller de mest grundläggande reglerna?

Text: Jenny Limby // SSF

Frågor som otillåten skejt, stavmätning, teknikzoner och hur den klassiska tekniken ska bevaras har ventilerats framförallt på internationell nivå och på högre nationella tävlingar.

Men hur ser kunskapen ut bland våra skidungdomar och skidtränare när det gäller de grundläggande reglerna inom längdskidsporten? Vilka regler bör man som ungdom känna till, både i tävlingsspåret men även under träning?

Svenska skidförbundets regelverk för tävlingsverksamhet inom längdskidor heter Svenska tävlingsregler, längdåkning XXXX (aktuellt år). Regelboken publiceras i en ny upplaga årligen. Svenska skidförbundet uppmanar alla tävlingsarrangörer och föreningsledare att bekanta sig med regelboken och ta del av de delar av boken som rör ert verksamhetsområde.

Vi uppmanar dig som ledare att på ett tidigt stadium föra in regeldiskussioner med era ungdomar. Vi tror nämligen att det är roligare för våra ungdomar att veta vad som är rätt och att många regelbrott som sker under tävlingsverksamhet i många fall bygger på en okunskap. Många regelöverträdelser som i dag sker skulle vi förhoppningsvis kunna vara utan i framtiden om åkare i tidig ålder får en förståelse och kunskap om hur man genomför en tävling på ett korrekt sätt.

Ledare för barn- och ungdomar har ett gemensamt ansvar att upplysa och lära ungdomarna hur vi beter oss i skidspåret, både under tävling och träning. Fundera över hur du som ledare eller förälder beter dig i samband med tävling. ”Barn gör inte som vi säger, utan som vi gör” – åker du som ledare mot åkriktningen längs tävlingsspåret är chansen stor att dina aktiva gör samma sak.

Hur ska vi då agera om vi ser överträdelser under barn- och ungdomstävlingar?

I första hand ska vi upplysa och informera ungdomen (eller dennes klubbledare) i nära anslutning till händelsen. Ett gemensamt mål bör vara att utbilda och lära, inte att ge barn och ungdomar sanktioner.

Vi har valt att lyfta ut ett antal regler som vi tycker är enkla och bra att börja med.

Som ett verktyg att prata kring regler med ungdomarna kan ni starta med en frågeslinga. Samla träningsgruppen, kanske i samband med en tävlingsresa eller läger, gör frågorna och diskutera därefter svaren tillsammans.

Hoppas att vi tillsammans i skid Sverige nu jobbar för att våra barn och ungdomar får uppleva skidtävlingar med ett härligt glatt klimat och att vi i framtiden får färre regelbrott på junior – och senior nivå.

Lycka till!

 

Länk Frågeslinga.

Länk viktiga regler för barn- och ungdom att kunna

Länk till Tips och råd – regler

Dela denna artikel med dina vänner

Läs även

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *